BINE ATI VENIT PE SITE-UL
NOSTRU !!!


Liceul Teoretic "Independenta" a facut un pas spre viitorul informatic prin realizarea acestui proiect.

Daca un copil traieste în încurajare învata sa aiba încredere.
Daca un copil traieste între cei întelegatori, învata si el sa fie rabdator.
Daca copilul este laudat, învata, la rându-i, sa aprecieze.
Daca un copil traieste înconjurat de iubire, învata sa iubeasca si el.
Daca un copil traieste între cei  ce-l aproba, învata sa se placa pe  sine însusi.

  Informații publice

Lista anunturi

  Anunțuri de interes public

LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT

COD FISCAL 4554459

NR.  3327  /11.08.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta,va invitam sa participati la procedura organizata pentru atribuirea contractului de achizitie ,,Reabilitare acoperisi corp A+B,hidroizolatie terasa,,

Codul CPV: 45261410-1-lucrari de reabilitare-hidroizolare terasa  Corp A +B

Adresa la care se transmit ofertele:Liceul Teoretic Independenta,Str.H.C.C.nr.4.

Sursa de finatare: bugetul local

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie :cererea de oferta.

Tip contract:contract de lucrari

Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este:,,pretul cel mai scazut,,si care indeplinesc cerintele tehnice din Caietul de sarcini.

Durata contractului:20 zile calendaristice

Conditii de participare:

a)-Situatia personala a operatorilor economici,ofertantilor:

-certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie CUI);

-declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 dinOUG 34/2006;

-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,in conformitate cu Legea 26/1990,din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei;

-certificat de atestare fiscala,emis de ANAF,privind faptul ca firma nu figureaza cu datorii la bugetul de stat;

b)Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici:

-informatii generale din Sectiunea Formulare

c)Capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor economici:

Declaratii privind echipamentele tehnice,utilajele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari,din Sectiunea de Formulare;

-declaratie privind efectivul mediu anual al angajatilor;

Oferta va contine:

            1.propunere tehnica-constand intr-un comentariu al caietului  de sarcini prin care sa se dovedeasca corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini:

            2.-propunerea financiara-constand in:

a)formularul de oferta va reprezenta pretul prestarii lucrarilor(fara TVA),astfel:

-pret lei/mp.hidroizolatie;

b)formularul de oferta, va cuprinde explicit si detaliat preturile pentru fiecare tip de lucrare.In preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si indirecte ,considerate ca obligatii legale ale contactantilor;

Pretul ofertei este considerat ferm exprimat,neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului;

Data si ora limita de depunere a ofertelor:24.08.2015 ora 10.00;

 

 

Director,

Popa Adriana                                      Adm.financiar,

                                                            Zglimbea Maria

                                                                                                                                                                             Intocmit:                                                                                                                  Adm.patrimoniu,                                                                                                   Catana Angelica

Ultima actualizare:
Astazi:

|    ACASA   |    ADMINISTRATIE   |    PROFESORI   |    ELEVI   |    INFORMATII   |    Gal FOTO    |

Copyright © 2005 licalafat.ro. All rights reserved.